Αθηνών

Καρδίτσα-Αθήνα
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  (Σημ.)
1:00 + + + + +   +  Καρδίτσα Αθήνα μ. Σοφάδων
6:30 + + + + + +    Καρδίτσα Αθήνα μ. Σοφάδων
8:00 + + Καρδίτσα Αθήνα μ. Κέδρου ΕΚΤΟΣ 30/04/2017 ΝΑΙ 1/05/2017
9:00 + + + + + + +  Καρδίτσα Αθήνα μ. Σοφάδων
12:00 + + + + + + +  Καρδίτσα Αθήνα μ. Σοφάδων
15:00 + + + + + + +  Καρδίτσα Αθήνα μ. Σοφάδων
17:30 + + + + + + +  Καρδίτσα Αθήνα μ. Σοφάδων
19:00           +  Καρδίτσα Αθήνα μ. Σοφάδων

Αθήνα-Καρδίτσα

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  (Σημ.)
7:30 + + + + + + +  Αθήνα Καρδίτσα μ. Σοφάδων ΕΚΤΟΣ 30/04/2017
10:30 + + + + + + +  Αθήνα Καρδίτσα μ. Σοφάδων
13:30 + + + + + + +  Αθήνα Καρδίτσα μ. Σοφάδων
15:30 + + + + + + +  Αθήνα Καρδίτσα μ. Σοφάδων
17:00 +  Αθήνα Καρδίτσα μ. Σοφάδων
18:00 + + + + + + Αθήνα Καρδίτσα μ. Σοφάδων
19:00 +  Αθήνα Καρδίτσα μ. Σοφάδων
21:00 + + + + + + +  Αθήνα Καρδίτσα μ. Σοφάδων

Μουζάκι-Αθήνα
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  (Σημ.)
8:00 + + + + + + +  
9:30 + + + + + + +  
16:00 + + + + + + +  
18:45           +  

Αθήνα-Μουζάκι

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  (Σημ.)
7:30 + + + + + + +  
 
10:30 + + + + + + +  
13:30 + + + + + + +  
15:30 + + + + + + +  
17:00 +


Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για τη δημιουργία εφαρμογών & παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ευφυών οδικών μεταφορών


Το έργο εκσυγχρονισμού της επιχείρησης στον τομέα των Ευφυών Οδικών Μεταφορών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»