Πατρών

Καρδίτσα-Πάτρα
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  (Σημ.)
15:30       + +    +  

 

Πάτρα-Καρδίτσα
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  (Σημ.)
15:15 +       +   +  


Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για τη δημιουργία εφαρμογών & παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ευφυών οδικών μεταφορών


Το έργο εκσυγχρονισμού της επιχείρησης στον τομέα των Ευφυών Οδικών Μεταφορών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»