Εκκάρα, Σοφάδες

 

Καρδίτσα-Εκκάρα-Σοφάδες
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  (Σημ.)
1:00 + + + + + +  
6:15           +    Εκκάρα
6:30 + + + + +      Εκκάρα
6:45 + + + + +    Μελισοχώρι
7:00 + + + + +    Μοναστήρι
8:10 + + + + +      Πύργος Κιέρου
9:00 + + + + + + +  
10:00 + + + + +    
10:45 + + + + + +  Μοναστήρι (μόνο Σάββατο)
11:15 + + + + + +    Εκκάρα
13:00 + + + + + +  Μοναστήρι
13:45 + + + + +      Εκκάρα
15:00 + + + + + + +  
21.00 + + + + +  Μοναστήρι

 

Σοφάδες-Εκκάρα
Δ Τ Τ Π Π Σ Κυ  (Σημ.)
6:00 +   +     +    
6:30   +   + +      
11:30 + + + + + +    
13:45           +    
14:00 + + + + +      

 

 

 


Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για τη δημιουργία εφαρμογών & παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ευφυών οδικών μεταφορών


Το έργο εκσυγχρονισμού της επιχείρησης στον τομέα των Ευφυών Οδικών Μεταφορών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»