Θεσσαλονίκης

 

Καρδίτσα-Θεσσαλονίκη
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  (Σημ.)
7:00 + + + + + + +  
10:30 + + + + + + +  
15:30 + + + + + + +  
18:30 + + ΟΧΙ 30/4/2017 ΝΑΙ 1/5/2017

Θεσσαλονίκη-Καρδίτσα
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  (Σημ.)
10:00 + + + + + + +  
15:00 + + + + + + +  
19:30 + + + + + + +  
21:30 + + ΟΧΙ 30/4/2017 ΝΑΙ 1/5/2017

 

 

 

 

 


Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για τη δημιουργία εφαρμογών & παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ευφυών οδικών μεταφορών


Το έργο εκσυγχρονισμού της επιχείρησης στον τομέα των Ευφυών Οδικών Μεταφορών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»