Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ Ν. Καρδίτσας Α.Ε. Αποτελείται από εκπροσώπους των μετόχων του.

Απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Σιατήρας Λάμπρος
Αντιπρόεδρος: Ίβρος Ηλίας
Μέλη: Μπράχος Νικόλαος
Μανίκας Ιωάννης
Αθανασίου Ευθύμιος

 


Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για τη δημιουργία εφαρμογών & παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ευφυών οδικών μεταφορών


Το έργο εκσυγχρονισμού της επιχείρησης στον τομέα των Ευφυών Οδικών Μεταφορών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»