Τρικάλων - Χειμερινά Δρομ.

Σας γνωρίζουμε οτι τα χειμερινά δρομολόγια από ΚΑΡΔΙΤΣΑ για ΤΡΙΚΑΛΑ και από ΤΡΙΚΑΛΑ για ΚΑΡΔΙΤΣΑ από 14/09/2015 είναι τα εξής:

Καρδίτσα-Τρίκαλα

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  (Σημ.)
6:30 + + + + +   Καρδίτσα - Παλαιοχώρι - Αγναντερό - Τρίκαλα
8:00  + + + + + + +

Καρδίτσα -  Αγναντερό - Τρίκαλα

Το Σάββατο εκτελείτε το δρομολόγιο
Καρδίτσα - Παλαιοχώρι - Αγναντερό - Τρίκαλα

10:00 + + + + + + Καρδίτσα - Αγναντερό - Τρίκαλα
11:00 + Καρδίτσα - Αγναντερό - Τρίκαλα
12:00 + + + + + +  Καρδίτσα - Αγναντερό - Τρίκαλα
13:50 + + + + + Καρδίτσα - Αγναντερό - Τρίκαλα
15:00 + + + + +      Καρδίτσα - Αγναντερό - Τρίκαλα
14:00 + + Καρδίτσα - Αγναντερό - Τρίκαλα
16:00 + + Καρδίτσα - Αγναντερό - Τρίκαλα
17:05 + + + + + Καρδίτσα - Αγναντερό - Τρίκαλα
18:05 + + + + + + +  Καρδίτσα - Αγναντερό - Τρίκαλα
19:20 + + + + + Καρδίτσα - Αγναντερό - Τρίκαλα
20:30 + + + + + + +  Καρδίτσα - Αγναντερό - Τρίκαλα

Τρίκαλα-Καρδίτσα
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  (Σημ.)
6:30 + + + + +    Τρίκαλα - Αγναντερό - Καρδίτσα
8:00 + +  Τρίκαλα - Αγναντερό - Καρδίτσα
8:05 + + + + +  Τρίκαλα - Αγναντερό - Παλαιοχώρι - Καρδίτσα
10:00 +  Τρίκαλα - Αγναντερό - Καρδίτσα
11:00 + + + + + + Τρίκαλα - Αγναντερό - Καρδίτσα
13:00 + + + + + +

Τρίκαλα - Αγναντερό - Καρδίτσα

Το Σάββατο εκτελείτε το δρομολόγιο
Τρίκαλα - Αγναντερό - Παλαιοχώρι - Καρδίτσα

14:00 + + + + +    Τρίκαλα - Αγναντερό - Παλαιοχώρι - Καρδίτσα
15:00 + + + + + + +  Τρίκαλα - Αγναντερό - Καρδίτσα
16:00 + + + + +     Τρίκαλα - Αγναντερό - Καρδίτσα
17:00 + + Τρίκαλα - Αγναντερό - Καρδίτσα
18:00 + + + + + Τρίκαλα - Αγναντερό - Καρδίτσα
19:00 + + + + + + +  Τρίκαλα - Αγναντερό - Καρδίτσα
21:15 + + + + + + + Τρίκαλα - Αγναντερό - Καρδίτσα


Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για τη δημιουργία εφαρμογών & παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ευφυών οδικών μεταφορών


Το έργο εκσυγχρονισμού της επιχείρησης στον τομέα των Ευφυών Οδικών Μεταφορών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»