Λάρισας

Κάθε Σάββατο, Κυριακή και Αργίες όλα τα δρομολόγια Καρδίτσα - Λάρισα και Λάρισα - Καρδίτσα θα διέρχονται μέσω Ιτέας. 

Καρδίτσα-Λάρισα
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  (Σημ.)
6:00 + + + + +      
7:00 +  +  
7:15 + + + + +     Βλοχό
8:00  + +  
8:10 + + + + +
9:15 + + + + + +  
10:30 + + + + + + +  
11:45 + + + + +    
13:00 + + + + + + +  
14:30 + + + + + +  
15:30 + + + + +
16:00 + +  
18:30 + + + + + + +  
20:30 + + + + + + +  

Λάρισα-Καρδίτσα
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  (Σημ.)
6:00 + + + + +      
7:05 + + + + +      
9:00           + +  
9:15 + + + + +      
10:30 + + + + +  
12:00 + + + + + + +  
13:30 + + + + +    Βλοχό
14:30 + + + + + + +  
16:00 + + + + + +  
17:30 + +  
18:30 + + + + + + +  
20:30 + + + + + + +  

 

 

 

 Τελευταία Ενημέρωση: 4/6/2013


Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για τη δημιουργία εφαρμογών & παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ευφυών οδικών μεταφορών


Το έργο εκσυγχρονισμού της επιχείρησης στον τομέα των Ευφυών Οδικών Μεταφορών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»