Χρήσιμα Τηλέφωνα

Νοσοκομείο 24410 65555
ΕΚΑΒ 166
Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Λάρισας
2410 617000
Κέντρο Υγείας
Σοφάδων
24430 22222
Κέντρο Υγείας
Παλαμά
24440 23511-14
Κέντρο Υγείας
Μουζακίου
24450 42242
24450 41111
Πυροσβεστική
Υπηρεσία
199
Άμεση Δράση 100
Τροχαία 24410 80244
Αστυνομικό
Τμήμα
24410 80244
Τμήμα Ασφαλείας 24410 80234
Α.Τ. Περιφέρειας 24410 80229
Τμήμα
Συνοριακής Φύλαξης
24410 80248
ΔΕΗ Βλάβες 1050
24410 21507
ΟΤΕ Πληροφορίες 11888
ΟΤΕ Συνδιαλέξεις 151
ΟΤΕ Βλάβες Καρδίτσας 121
ΚΤΕΛ Υπεραστικό 24410 21411
24410 21001
ΚΤΕΛ Αστικό 24410 21718
Ραδιοταξί 24410 73001 - 73002


Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για τη δημιουργία εφαρμογών & παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ευφυών οδικών μεταφορών


Το έργο εκσυγχρονισμού της επιχείρησης στον τομέα των Ευφυών Οδικών Μεταφορών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»