Ξενοδοχεία

Ξενοδοχεία Καρδίτσας

ARNI 24410 22161
KIERION 24410 71923
ASTRON 24410 23551
AYRA 24410 21523
ΑΦΡΟΔΙΤΗ 24410 55860

Ξενοδοχεία Λίμνης Πλαστήρα

ΑΓΝΑΝΤΙ 24410 93190
ΜΕΓΔΟΒΑΣ 24410 92377
ΑΙΟΛΙΔΕΣ 24410 92966
ΝΑΪΑΔΕΣ 24410 93333
Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ 24410 92460
ΦΩΤΑΣ 24410 93389
ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ 24410 55860
ΟΡΑΜΑ 24410 92994

 


Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για τη δημιουργία εφαρμογών & παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ευφυών οδικών μεταφορών


Το έργο εκσυγχρονισμού της επιχείρησης στον τομέα των Ευφυών Οδικών Μεταφορών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»