Μουζάκι - Τοπικά Μουζάκι - Δήμος Αργιθέας

 

Καρδίτσα-Μουζάκι (Μέσω Μαγουλίτσας)
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  (Σημ.)
6:10 + + + + +    
16.30 + + + + +
10:45 + + + + +  
13:00 +
13:30 +
13:45 + + + + +
20:00 + + + + + + +

 

Μουζάκι-Καρδίτσα (Μέσω Μαγουλίτσας)
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  (Σημ.)
7:10 + + + + +    
10:00 + + + + +     OXI ΑΠΟ 10/4 ΕΩΣ 21/4/2017
11:55 + + + + + +  
14:00 + + + + + + Φαναρι (Μαθητικό)
20:45 + + + + + + +

 

Καρδίτσα-Μουζάκι (Μέσω Φαναρίου)
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  (Σημ.)
07:00 + + + + +  +  +  
08.30 + + + + + + +
10:00 +
12:00 + + + + + + +
13:00 + + + + +
15:00 + + + + + + +
18:00 + + + + + + +
21:00 + + + + +
21:30 +

 

Μουζάκι-Καρδίτσα (Μέσω Φαναρίου)
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  (Σημ.)
05:45 + + + + +
08:00 + + + + + + +  
08:45 +
09:30 + + + + +  +  +  
11:00 +
12:45 + + + + + +  +  
14:00 +
14:30 + + + + + +
16:00 + +
18:45 + + + + + + +

 

 

 

 

Μουζάκι - Ανθηρό - Βραγγιάνα - Αργύρι
Δ Τ Τ Π Π Σ Κυ  (Σημ.)
14:30 + +      

Αργύρι - Μουζάκι
Δ Τ Τ Π Π Σ Κυ  (Σημ.)
5:45 + +      

 

Μουζάκι - Πευκόφυτο - Πετριλιά - Λεοντίτο - Βλασί
Δ Τ Τ Π Π Σ Κυ  (Σημ.)
05:45    
13:30

 

Μουζάκι - Καλή Κώμη - Ελληνικά
Δ Τ Τ Π Π Σ Κυ  (Σημ.)
13:00

* προς το παρόν δεν θα δρομολογηθεί

Καρδίτσα - Άγιος Ακάκιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κυ  (Σημ.)
06:30 + +  + +    
14:15 + + + +

Καρδίτσα - Ελληνόπυργος - Άγιος Ακάκιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κυ  (Σημ.)
06:00 +     +    
10:15 +
14:15 +

Καρδίτσα - Ανθοχώρι - Κρυοπηγή
Δ Τ Τ Π Π Σ Κυ  (Σημ.)
05:30 + μέχρι Φυλαχτή
10:00 + μέχρι Φυλαχτή

Καρδίτσα - Δρακότρυπα - Βατσουνιά
Δ Τ Τ Π Π Σ Κυ  (Σημ.)
05:30 + μέχρι Οξυά
12:00 + μέχρι Οξυά

Καρδίτσα - Πόρτη
Δ Τ Τ Π Π Σ Κυ  (Σημ.)
10:00 +

Καρδίτσα - Αμυγδαλή
Δ Τ Τ Π Π Σ Κυ  (Σημ.)
06:15 +    
10:00 +

Καρδίτσα - Πευκόφυτο
Δ Τ Τ Π Π Σ Κυ  (Σημ.)
05:45
12:00


Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για τη δημιουργία εφαρμογών & παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ευφυών οδικών μεταφορών


Το έργο εκσυγχρονισμού της επιχείρησης στον τομέα των Ευφυών Οδικών Μεταφορών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»