Νεωχόρι - Καρύτσα

Καρδίτσα-Νεωχόρι-Καρύτσα
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  (Σημ.)
5:15 + + +     μέχρι Kαρύτσα
5:30 + + μέχρι Μπελ/μυτι
5:45 + μέχρι Μπελ/μυτι
6:00 + μέχρι Νεωχόρι
13:30 + + μέχρι Μπελ/μυτι
13:45 + + μέχρι Μπελ/μυτι
13:45 + + + μέχρι Kαρύτσα

 

 


Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για τη δημιουργία εφαρμογών & παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ευφυών οδικών μεταφορών


Το έργο εκσυγχρονισμού της επιχείρησης στον τομέα των Ευφυών Οδικών Μεταφορών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»