Καρδίτσα - Ραχούλα - Καταφύγι

Καρδίτσα - Ραχούλα - Καταφύγι
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  (Σημ.)
6:00 +
6:15 +  μέχρι Καταφύγι
6:50 + + + + μέχρι Ραχούλα
13:00 + μέχρι Καταφύγι
13:30 + +
14:30 + + + + + μέχρι Ραχούλα

Τελευταία Ενημέρωση: 12/9/2014


Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για τη δημιουργία εφαρμογών & παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ευφυών οδικών μεταφορών


Το έργο εκσυγχρονισμού της επιχείρησης στον τομέα των Ευφυών Οδικών Μεταφορών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»