Δημόσια Έγγραφα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 24ην Ιουνίου 2016

Ισολογισμός 2015

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 29/05/2016

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 25/11/2015

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 11/11/2015

Ισολογισμός 2014

Πρόσκληση ΓΣ 29/06/2015

Πρόσκληση ΓΣ 05/03/2015

Πρόσκληση ΓΣ 26/06/2014

Ισολογισμός 2013

Πρόσκληση ΓΣ 29/11/2013

Ισολογισμός 2012

Πρόσκληση ΓΣ


Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για τη δημιουργία εφαρμογών & παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ευφυών οδικών μεταφορών


Το έργο εκσυγχρονισμού της επιχείρησης στον τομέα των Ευφυών Οδικών Μεταφορών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»