Τρικάλων - Θερινά Δρομ.

Καρδίτσα-Αγναντερό-Τρίκαλα

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  (Σημ.)
6:30 + + + + +  
8:00  + + + + + + +

Περνάει από Παλαιοχώρι τις καθημερινές και το Σάββατο,

δεν περνάει την Κυριακή.

10:00 +
11:00 + + + + + +
12:00 +
13:50 + + + + +
14:00 + +
15:00 + + + + +      
16:00 + +
17:05 + + + + +
18:00 + + + + + + +
19:00  
20:30 + + + + + + +  

Τρίκαλα-Αγναντερό-Καρδίτσα

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  (Σημ.)
6:30 + + + + +  
8:05 + + + + + + + Περναει απο Παλαιοχωρι

10:00

+ + + + + +  
11:00 +
12:00 + + + + +
13:00 + Περνάει από Παλαιοχώρι
14:00 + + + + + Περνάει από Παλαιοχώρι
15:00 + + + + + + +  
16:00 + + + + +
17:00 + +
18:00
19:00 + + + + + + +  
21:15 + + + + + + +  


Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για τη δημιουργία εφαρμογών & παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ευφυών οδικών μεταφορών


Το έργο εκσυγχρονισμού της επιχείρησης στον τομέα των Ευφυών Οδικών Μεταφορών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»