Καρδίτσα-Άγιος Ακάκιος-Ελληνόπυργος

Print
Καρδίτσα-Άγιος Ακάκιος
 ΔΤΤΠΠΣΚΣημειώσεις
06:30            
14:20          

 

 

Άγιος Ακάκιος - Ελληνόπυργος
 ΔΤΤΠΠΣΚΣημειώσεις
06:00              Σάββατο απο Μουζάκι 10:15
14:20