Διευθύνσεις - Τηλέφωνα άλλων Σταθμών

Τηλέφωνα σταθμού Μουζακίου

Πληροφορίες: 24450 41221

Τηλέφωνα σταθμού Αθηνών:

Πληροφορίες: 210 8317181
Αποθήκη: 210 8324966

Τηλέφωνα σταθμού Θεσσαλονίκης:

Πληροφορίες: 2310 595441
Αποθήκη: 2310 595457

Τηλέφωνα σταθμού Λάρισας

Πληροφορίες: 2410 610124

Τηλέφωνα σταθμού Τρικάλων

Πληροφορίες: 24310 73135
Κρατήσεις Θέσεων: 24310 73135
Αποθήκη: 24310 73136

Τηλέφωνα σταθμού Παλαμά

Πληροφορίες: 24440 22220

Τηλέφωνα σταθμού Σοφάδων

Πληροφορίες: 24430 22378

Τηλέφωνα σταθμού Λαμίας

Πληροφορίες: 22310 22802

Τηλέφωνα σταθμού Πάτρας

Πληροφορίες: 2610 623 888


Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για τη δημιουργία εφαρμογών & παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ευφυών οδικών μεταφορών


Το έργο εκσυγχρονισμού της επιχείρησης στον τομέα των Ευφυών Οδικών Μεταφορών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»